Cliffhangers

Cliffhangers använder vi författare för att öka spänningen hos läsaren och få den att vilja läsa vidare. Cliffhanger översätts till rysare på svenska. Jag har använt cliffhangers vid några tillfällen när jag vill öka spänningen hos läsarna. Avslutat ett kapitel mitt i en händelse när det händer något intressant.
En del läsare av min senaste bok: "Micke och Miranda" har hört av sig och sagt att det är ett abrupt slut. Ett medvetet val från min sida. De vill gärna ha en fortsättning på boken. Det är ljuv musik i mina öron. Då har jag lyckats som författare. Jag skriver inte enbart för skrivandets skull. Det måste vara en bok som läsarna tycker om och som är svår att pausa.