Att planera ett manus

När jag planerar ett manus, försöker jag alltid planera antal ord och sidor som manuset ska ha. Det gör jag när jag skriver ett synopsis. Delar in texten i tre lika stora delar. T.ex: "Början kapitel 1 - 8" 

När jag sedan skriver kapitel outline så vet jag hur den ska skrivas. 

Det finns författare som inte planerar sitt manus innan de börjar skriva. De kanske bara har ett tema och en huvudkaraktär klar. Om de vet slutet så skriver de sig fram till det. Författaren Åsa Hellberg skriver ner i en bok vad varje kapitel handlar om och vet inte vad boken handlarom innan hon sätter sig ner och skriver. Att göra så funkar inte för mig. Kan inte vänta på inspiration. Jag måste ha planen klar.